Category Archives: Farhat Abbas Shah

dard gar aadmi hota

dard gar aadmi hota

“dard gar aadmi hota”
(Farhat Abbas Shah)

dard gar aadmi hota
to girebaan pakaR kar kehte
is tarah rehte haiN by chen diloN ke andar?
is tarah karte haiN beemaaroN se?
ham tumheiN sehte haiN, kuchh tum bhi to sehna seekho
aik thoRi se khushi aaye to jal jaate ho!