vafa ke shaihr ka rasta ajeeb tha kitna

qadam qadam pe jama tha musaafiroN ka lahoo
vafa ke shaihr ka rasta ajeeb tha kitna