mujhe tab va’aqaii tum se mohabbat thi

mujhe tab va’aqaii tum se mohabbat thi: