Monthly Archives: December 2006

Tujhe chheen le koi..aik Sher by Jaun Eliya

ai shakhs ab to mujh ko sabhi kuchh qabool hai
yah bhi qabool hai ke tujhe chheen le koi